2. ročník súťaže Knižnica roka

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje k 18. máju pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 2. ročník súťaže Knižnica roka.

Prihlášky do súťaže musia knižnice zaslať do 28. februára 2020.

Vyhlásenie súťaže KNIŽNICA ROKA 2019