Podpísanie Memoranda o spolupráci medzi SAK a SSKK

Dňa 11.11.2019 sa na pôde Ministerstva kultúry SR, na zasadnutí Ústrednej knižničnej rady podpísalo Memorandum o spolupráci medzi Slovenskou asociáciou knižníc a Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc. Ide o historicky prvé takéto memorandum. Obsah tohto memoranda sa kreoval na spoločnom zasadnutí SAK a SSKK v knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne ešte v júni tohto roka.
Veríme, že naše medziľudské a profesionálne vzťahy sa budú len zlepšovať a napomôžu k zaujímavým spoločným projektom.