Zdieľajme spoločne Facebook!

Ponúkame možnosť prezentovať TOP aktivity Vašej knižnice prostredníctvom Facebookovej stránky Slovenskej asociácie knižníc, ktorá bola sprístupnená verejnosti 4.7.2019. Jej cieľom je mediálna podpora aktivít členských knižníc SAK a ich prezentácia verejnosti prostredníctvom sociálnych médií. Oznamy a fotografie posielajte na adresu Blanky Snopkovej – členky odbornej skupiny SAK pre edičnú činnosť a marketing knižníc.