Prihláška za člena

Formulár prihlášky stiahnite na svoj počítač a po vyplnení a podpísaní odošlite na adresu predsedu SAK:

Ing. Ondrej Látka, PhD.
Technická univerzita v Košiciach
Univerzitná knižnica
Němcovej 7
042 00 Košice
Prihláška za člena SAK
Členská karta
Stiahnuť
Stiahnuť
čLENSKé POPLATKY

Uznesením valného zhromaždenia SAK dňa 3.3.2021 boli schválené členské príspevky na rok 2021:

SNK Martin, UK Bratislava, CVTI SR250 EUR
ŠVK, SKN Levoča, UK SAV, SPK180 EUR
akademické knižnice150 EUR
verejné knižnice regionálne120 EUR
verejné knižnice mestské50 EUR
špeciálne knižnice30 EUR
obecné knižnice20 EUR