Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

  • Táto udalosť už prebehla.

ILIDE – Innovative Library in Digital Era

5. septembra 2022 - 7. septembra 2022

For the 23nd time, the beautiful surroundings of Low Tatras will create a scenery for the ilide2022conference where as usually the digital preservation, digital collections access and digital processing experts from around the world will gather. The aim of the ilide or Innovative Library in Digital Era conferences is to bring subjects fully reflecting its name and present visionary and original ideas based on an extensive experience of the participating experts and institutions. The presentations will be given by leading representatives of the most important institutions dedicated to librarianship, archiving, information technology, cultural and collecting activities.

Podrobnosti

Začiatok:
5. septembra 2022
Koniec:
7. septembra 2022
Webstránka:
https://www.ilide.eu/

Miesto udalosti

Ski & Wellness Residence Družba, Jasná

Obecná knižnica Jamník

Jamník 192, 033 01 Liptovský Hrádok
E-mail: starosta@jamnik.sk
URL: https://www.jamnik.sk/obec-2/kniznica/
Tel.: 0903 564 507

Mestská knižnica Námestovo

Štefánikova 208/7, 029 01 Námestovo
E-mail: kniznica@dkno.sk
URL: https://www.dkno.sk/klient-173/kino-237/stranka-8639
Knihovníci: Daniela Laštíková, Mgr. Jozef Medard Slovík
Tel.: 043 / 55 22 819

Obecná knižnica Nová Dedinka
Hlavná 10, 900 29 Nová Dedinka
E-mail: kniznica@novadedinka.sk
Tel.: +421 902 575 011

Mestská knižnica Ružomberok

Podhora 33, 034 01 Ružomberok
E-mail: info@kniznicark.sk
URL: https://www.brezno.sk/mestska-kniznica
Riaditeľka: Ing. Tatiana Babincová
E-mail: riaditel@kniznicark.sk
Tel.: 044 43 22 005
Tel.: +421 905 861 759

Východoslovenská galéria Košice, Knižnica

Hlavná 27, 040 01 Košice
E-mail: galovics@vsg.sk
URL: https://vsg.sk/kniznica/
Tel.: 0907 532 380

Mestská knižnica v Brezne

Rázusova 2, 977 01 Brezno
E-mail: kniznica@brezno.sk
URL: https://www.brezno.sk/mestska-kniznica
Knihovníčka: Eva Štulajterová
E-mail: eva.stulajterova@brezno.sk
Tel.: 048/611 22 91

Mestská knižnica Samuela Reussa v Revúcej

Námestie slobody 14/18, 050 01 Revúca
E-mail: kniznica@msksrevuca.sk
URL: https://msks.revuca.sk/mestska-kniznica-samuela-reussa.html
Knihovníčka: Bc. Ajša Derdáková
Tel.: 058/28 515 74

Oravská galéria v Dolnom Kubíne, Knižnica

Hviezdoslavovo námestie 1690/11, 026 01 Dolný Kubín
Tel.: +421 905 562 229
E-mail: odborneog@vuczilina.sk
URL: www.oravskagaleria.sk
Zodpovedná: Mgr. Katarína Matušková

Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto

Belanského 9, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Tel.: 041/421 2732
URL.: http://www.kniznica.kysuckenovemesto.sk
Vedúca: PhDr. Dušana Šinalová
E-mail: kniznica@kysuckenovemesto.sk

Mestská knižnica A. H. Škultétyho v Tisovci

Jesenskeho 835, 980 61 Tisovec
Tel.: 047/549 32 64
URL.: www.tisovec.com/mesto/kniznica
Vedúca: Miroslava Kojnoková
Tel.: 0903 052 600
E-mail: kniznicaahs@tisovec.com

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská informatická knižnica

Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
Tel.: +421 2 210 22 180
URL: www.fiit.stuba.sk/sik
Vedúci: PaedDr. Pavol Baťalík
Tel.: +421 2 210 22 418
E-mail: pavol.batalik@stuba.sk

Mestská knižnica v Stropkove

Hlavná 1647/27, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/ 486881, 054/ 486883, 054/ 742 2238
URL.: Mestská knižnica v Stropkove
Riaditeľ: Mgr. Tibor Kubička
Zástupca: Mgr. Michaela Jacečková
E-mail: mestskakniznica@stropkov.sk

Mestská knižnica Ľ. V. Riznera v Novom Meste nad Váhom

Ul. 1. mája 313/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Tel.: 032/7715946
URL.: Mestská knižnica Ľ. V. Riznera
Vedúca: Marta Stuparičová
Tel.: 032/7715981
E-mail: stuparicova@mail.icss.sk
E-mail: kniznicanmnv@gmail.com

Slovenská národná galéria Bratislava, Knižnica

Riečna 1, 815 13 Bratislava
Tel.: 02/204 761 00
E-mail: dana.karulova@sng.sk
URL: www.sng.sk/sk/kontakty/oddelenia
Vedúca knižnice: Dana Karulová
Tel.: 02/204 761 26

Podtatranská knižnica v Poprade

Podtatranská 1548/1, 058 01 Poprad
Tel.: 052/7729 781
URL.: www.kniznicapp.sk/
Riaditeľka: Mgr. Monika Naštická
Tel.: 052/7729 568
E-mail: riaditel@kniznicapp.sk

Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Knižnica

Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Tel.: 0917 321 841
E-mail: kniznica@uluv.sk
URL: www.kniznicauluv.sk
Riaditeľka: PhDr. Zorka Wagner
Zástupca: Mgr. Viera Hirková

Ústredná geologická knižnica, Štátny geologický ústav D. Štúra, Bratislava

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Tel.: 02/59 375 422
Fax: 02/59 375 467
E-mail: kniznica@geology.sk
URL: www.geology.sk
Vedúca knižnice: Mgr. Katarína Koblišková
Tel.: 02/59 375 422
E-mail: katarina.kobliskova@geology.sk

Slovenský filmový ústav v Bratislave, Knižnica

Grösslingova 32, 811 09 Bratislava
Tel.: 02/57 10 15 01,
02/57 10 15 29
Fax: 02/52 96 34 61
E-mail: kniznica@sfu.sk
URL: www.sfu.sk
Vedúca oddelenia dokumentácie
a knižničných služieb: PhDr. Jana Stradiotová
Tel.: 02/57 10 15 23
E-mail: jana.stradiotova@sfu.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Hausner
Tel.: 02/57 10 15 04
E-mail: marian.hausner@sfu.sk

Slovenské národné múzeum v Bratislave, Knižnica

Vajanského nábrežie 2
P. O. Box 13
810 06 Bratislava 16
Tel.: 02/204 69 188, 02/204 69 180 (študovňa)
E-mail: kniznica@snm.sk
URL.: www.snmkniznica.sk
Pracovníci:
Mgr. Katarína Ivančinová Nemcová katarina.nemcova@snm.sk
Mgr. Barbora Nosková barbora.noskova@snm.sk

Slovenské centrum dizajnu v Bratislave, Knižnica

Jakubovo námestie 12, 814 99 Bratislava
Tel.: 02/204 77 313
Mobil: 0918 110 251
URL: https://www.sdc.sk
Vedúca: Dagmar Hudecová
E-mail: kniznica@scd.sk

Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Štúrova 36, 054 66 Levoča
Tel.: 053/2451001 – ústredňa
Fax: 053/2451003
E-mail: skn@skn.sk
URL: http://www.skn.sk
Riaditeľ: Ing. František Hasaj
Tel.: 053/2451201
Fax: 053/2451003
E-mail: frantisek.hasaj@skn.sk

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Odborná knižnica

Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica
Tel.: 048/4367 785 – ústredňa
Fax: 048/414 26 42
E-mail: ruvz@vzbb.sk
URL: www.vzbb.sk
Riaditeľka: Mgr. Marie Sršňová
Tel.: 048/4367 784
Fax: 048/414 26 42
E-mail: marie.srsnova@vzbb.sk

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch, Lekárska knižnica

Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Tel.: 033/7969 106
E-mail: lekkniznica@nurch.sk
URL: https://www.nurch.sk/stranka/lekarska-kniznica
Kontakt: Monika Petrášová
E-mail: monika.petrasova@nurch.sk

Národný onkologický ústav v Bratislave, Lekárska knižnica

Klenová 1, 833 10 Bratislava
E-mail: kniznica@nou.sk
URL: https://www.nou.sk/lekarska-kniznica
Vedúca: Mgr. Ľubica Šipošová
Tel.: 02/59 378 622
E-mail: lubica.siposova@nou.sk

Národné centrum zdravotníckych informácií v Bratislave, Slovenská lekárska knižnica
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
RNDr. Martina Surová – vedúca odboru
martina.surova@nczisk.sk
tel.: 02/57 269 822
mobil: 0903 112 916
URL: https://www.sllk.sk

Národná banka Slovenska, Dokumentačné stredisko

Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1
Tel.: 02/57872113
E-mail: kniznica@nbs.sk
Tel.: 02/57872163, 02/57872159
Vedúca: Mgr. Jana Jelínková, PhD.
E-mail: jana.jelinkova@nbs.sk

Ministerstvo obrany SR v Bratislave, Komunikačný odbor, Knižnica MO SR

Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
Vedúca: Mgr. Anna Pavlíková
Tel.: 0960 31 26 41
Fax: 0960 31 25 50
E-mail: anna.pavlikova@mod.gov.sk

Ministerstvo financií SR v Bratislave, Odborná knižnica

Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava 15
Tel.: 02/59 58 30 32
Fax: 02/59 58 30 48 – podateľňa
E-mail: kniznica@mfsr.sk
URL: http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=3450
Vedúca: Lenka Kopčíková
Tel.: 02/5958 3033
Fax: 02/5958 3048 – podateľňa
E-mail: lenka.kopcikova@mfsr.sk

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, Knižnica

Nám. M. Tompu 5, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/56 32 741, 047/56 32 730
Fax: 047/56 32 730
E-mail: office@gmmuzeum.skdirector@gmmuzeum.sk
URL: www.gmmuzeum.sk
Knihovníčka: Mgr. Iveta Krnáčová
E-mail: krnacova@gmmuzeum.sk

BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Centrum informatiky, dokumentácie a knižnica

Panská 41, 815 39 Bratislava 1
Tel.: 02/20467181 ; 02/20467182
Fax: 02/54433294
E-mail: kniznica@bibiana.sk
URL: www.bibiana.sk
Vedúca CIDK: PhDr. Hana Ondrejičková
Tel.: 02/20467181
E-mail: hana.ondrejickova@bibiana.sk

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií, Centrum agrárnych informácií

Akademická 4, 949 01 Nitra
E-mail: kniznica@izpi.sk
URL: https://izpi.sk
Kontakt: Ing. Vladimíra Ašverusová
Tel.: +421 37 7910 123
Tel: +421 908 511 905
E-mail: asverusova@izpi.sk

Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií v Bratislave, Školská knižnica

Žitnoostrovná knižnica v Dunajskej Strede

Korzo Bélu Bartóka 788/1, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/552 25 82
Fax: 031/ 552 76 95
E-mail: zkds@kniznicads.sk
URL: www.kniznicads.sk
Riaditeľka: PhDr. Helena Laczová

 

Zemplínska knižnica v Trebišove

M. R. Štefánika 53, 075 43 Trebišov
Tel.: 056/668 90 10
056/672 42 22
E-mail: trebisov@kniznicatv.sk
URL: www.kniznicatv.sk
Riaditeľka: Ing. Janka Vargová
Tel.: 056/672 27 86
Mobil: 0918 755 857
Fax: 056/672 27 86
E-mail: riaditelka@kniznicatv.sk

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach

Štefánikova 20, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6441141 – ústredňa,
E-mail: zkgz@zkgz.sk
URL: http://www.zkgz.sk
Riaditeľka: PhDr. Alena Vasiľová
Tel.: 056/6426198
Tel.: +421948354554
E-mail: riaditelka@zkgz.sk

Záhorská knižnica v Senici

Vajanského 28, 905 01 Senica
Tel.: 034/ 651 27 10
Fax: 034/ 651 26 04
E-mail: kniznica@zahorskakniznica.eu
URL: http://www.zahorskakniznica.eu/
Riaditeľka: Ing. Silvia Sameková
Tel.: 034/ 651 26 04
Fax: 034/ 651 26 04
E-mail: samekova.silvia@zupa-tt.sk

Vihorlatská knižnica v Humennom

Námestie slobody 50, 066 80 Humenné
Tel.: 057/ 7763 517 – služby
E-mail: kniznica@vkhe.sk
URL: http://www.vkhe.sk/
Riaditeľka: Ing. Mária Danová
Tel.: 057/7763 518
E-mail: riaditel@vkhe.sk

Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

ul. Jilemnického 48, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/412 47 05
E-mail: vkmk@vkmk.sk
URL: www.vkmk.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Babjaková
Tel.: 048/415 47 57, +421 915 774 053
E-mail: riaditelka@vkmk.sk

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne

Jaselská ul. 2, Trenčín 911 82
Tel.: 032/770 8300 – ústredňa
Fax: 032/743 4126
E-mail: vkmr@vkmr.sk
URL: www.vkmr.sk
Riaditeľka: Ing. Gabriela Krokvičková
Tel.: 032/746 0723
Tel.: 0901 918 809
E-mail: riaditel@vkmr.sk

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Hlavná 48, 042 61 Košice
Tel.: 055/ 62 232 91 – ústredňa
E-mail: vkjb@vkjb.sk
             kontakt@vkjb.sk
URL: www.vkjb.sk
Riaditeľka: : Ing. Soňa Jakešová
Tel.: 055/ 62 277 87
E-mail: jakesova@vkjb.sk

Turčianska knižnica v Martine

Divadelná 4619/5, 036 01 Martin
Tel.: 043/42 37 175 – centrálny výpožičný pult
E-mail: kniznica@tkmartin.sk
URL: https://turcianskakniznica.sk/
Riaditeľka: Ing. Alžbeta Martinická
Tel.: 043/41 33 590
Fax: 043/43 01 411
E-mail: riaditel@tkmartin.sk

Tribečská knižnica v Topoľčanoch

Československej armády 28, 955 35 Topoľčany
Tel.: 038/7463511
Fax: 038/7463522
E-mail: tribecska@kniznicatopolcany.sk
URL: www.kniznicatopolcany.sk
Riaditeľka: Mgr. Oľga Bujnová
Tel.: 038 / 746 35 19
0908 122 908
E-mail: riaditelka@kniznicatopolcany.sk

Tekovská knižnica v Leviciach

A. Sládkoviča 2, 934 68 Levice
Tel.: 036/63 12 334 – ústredňa
E-mail: tklevice@kniznicalevice.sk
URL: www.kniznicalevice.sk
Riaditeľka: PhDr. Vlasta Kollárová
Tel.: 036/63 128 02
E-mail: tklevice@kniznicalevice.sk

Staromestská knižnica v Bratislave

Blumentálska 10/a, 814 41 Bratislava
E-mail: kniznica@starlib.sk
URL: www.starlib.sk
Riaditeľka: Mgr. Jana Slezáková
Tel.: 02/55 64 24 37
E-mail: riaditel@starlib.sk

Spišské kultúrne centrum a knižnica

Letná 33/28, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53/4150301
E-mail: info@skcak.sk
URL: https://kniznica.skcak.sk/
Riaditeľka: Mgr. Monika Tkáčová
Tel.: +421 910 239 562
E-mail: tkacova@skcak.sk

Považská knižnica v Považskej Bystrici

Štúrova 41/14, 017 45 Považská Bystrica
E-mail: kniznica@kniznicapb.sk
URL: https://www.kniznicapb.sk/
Riaditeľka: Mgr. Mária Ružôňová
Tel.: 0901 918 842
E-mail: maria.ruzonova@kniznicapb.sk

Podduklianska knižnica vo Svidníku

Ulica 8. mája 697/55, 089 01 Svidník
Tel.: 054/788 2190
Tel.: 054/788 2192
Fax: 0547881161
E-mail: kniznicask@podduklianskakniznica.sk
URL: www.podduklianskakniznica.sk
Riaditeľ: Mgr. Kamil Benko
Tel.+421547881161
Tel.+421 905 334 569
E-mail: riaditel@podduklianskakniznica.sk

Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

S. Nováka 1763/2, 026 80 Dolný Kubín
Tel.: 043/586 2277 – ústredňa
URL: www.oravskakniznica.sk
Riaditeľ: Mgr. art. Roman Večerek
Tel.: 043/586 3368
0915 839 714
E-mail: orknizdk@vuczilina.sk

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Radničné námestie 1, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/472 2105 – ústredňa
Fax: 054/472 2714
E-mail: kniznica@gutgesel.sk
URL: www.gutgesel.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Michalková
Tel.: 054/472 21 05
Tel.: 054/488 36 10
E-mail: michalkova@gutgesel.sk

Novohradská knižnica v Lučenci

J. Kármána 2, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/4513238
047/4330724
E-mail: nklc@nklc.sk
URL: www.nklc.sk
Riaditeľ: PhDr.Mgr. Daša Filčíková
Tel.: 047/4513238
E-mail: riaditelka@nklc.sk
E-mail: d.filcikova@nklc.sk

Miestna knižnica Petržalka

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5
Tel.: 02 / 62 25 02 32 – sekretariát
Fax: 02 / 62 52 04 20
E-mail: kniznica@kniznicapetrzalka.sk
URL: www.kniznicapetrzalka.sk
Riaditeľka: PhDr. Katarína Bergerová
Tel.: 02 / 62 52 04 16
E-mail: riaditelka@kniznicapetrzalka.sk

Mestská knižnica v Senci

Námestie 1. mája 2, 903 01 Senec
E-mail: kniznica.msks@e-net.sk
URL: msks-senec.sk/kniznica/
Vedúca: Mgr. Anetta Zelmanová
Tel.: 024/59 235 07

Mestská knižnica v Piešťanoch

Školská 19, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/772 59 82 – ústredňa
Fax: 033/772 23 90
E-mail: info@kniznica.sk
URL: www.kniznica.sk
Riaditeľka: Ing. Margita Galová
Tel./Fax: 033/772 23 90
E-mail: galova@kniznica.sk

Mestská knižnica v Bratislave

Klariská 16, 814 79 Bratislava 1
Tel.: 02/20 30 10 11 – vrátnica
E-mail: bratislava@mestskakniznica.sk
URL: www.mestskakniznica.sk
Riaditeľ: Mgr. Tomáš Štefek
Tel.: 02/20 30 10 28
Tel.: +420728 116 416
E-mail: tomas.stefek@mestskakniznica.sk

Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou

5. apríla 795/18, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/760 2767
URL: http://www.kulturabn.sk/kniznica
Vedúca: Jarmila Mikulová
Tel.: 038/760 2767
E-mail: kniznica@kulturabn.sk

Malokarpatská knižnica v Pezinku

Holubyho 5, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6412315 – ústredňa
Fax: 033/6413123
E-mail: kniznicapezinok@kniznicapezinok.sk
URL: www.kniznicapezinok.sk
Riaditeľka: Mgr. Daniela Tóthová
Mobil: 0915 497 681
Tel.: 033/6413123
Fax: 033/6413123
E-mail: daniela.tothova@kniznicapezinok.sk

Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni

Letná 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: +421 911 677 002
Tel: 052/43 22 210
E-mail: riaditel@kniznicasl.sk
URL: http://www.kniznicasl.sk/
Riaditeľka: Mgr. Elena Vranovská
Tel.: 052/43 22 210
Mobil: 0911 677 002
E-mail: riaditel@kniznicasl.sk

Liptovská knižnica Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

Štúrova 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/55 26 215 – ústredňa
Fax: 044/55 23 084
E-mail: knizgfblm@vuczilina.sk
URL: www.kniznicagfb.sk
Riaditeľka: Mgr. Marcela Feriančeková
Tel.: 044/55 26 215
Tel.: 0905 270 460
Fax: 044/55 23 084
E-mail: riaditel@kniznicagfb.sk

Kysucká knižnica v Čadci

Ul. 17. novembra 1258/6, 022 01 Čadca
Tel.: +421 41 4334 616 (centrálny výpožičný pult)
E-mail: sluzby@kniznica-cadca.sk
URL: www.kniznica-cadca.sk
Riaditeľka: Ing. Mgr. Katarína Borisová
Tel.: +421 948 063 341
E-mail: katarina.borisova@kniznica-cadca.sk

Krajská knižnica v Žiline

A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina
Tel.: 041/72 327 45 – ústredňa
Fax: 041/72 32765
E-mail: kniznica@krajskakniznicazilina.sk
URL: www.krajskakniznicazilina.sk
Riaditeľka: Mgr.Katarína Šušoliaková
Tel.: 041/72 327 65
Fax: 041/72 327 65
E-mail: susoliakova@krajskakniznicazilina.sk

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove

Levočská 1, 080 01 Prešov
Tel.: 051/ 772 35 51
E-mail: kniznica@kniznica-poh.sk
URL: http://www.kniznica-poh.sk
Riaditeľka: Mgr. et Mgr. Iveta Hurná
Tel.: 051/ 773 30 09
E-mail: iveta.hurna@kniznica-poh.sk
riaditel@kniznicapoh-po.vucpo.sk

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Ľ. Štúra 5, 960 82 Zvolen
Tel.: 045/533 10 71 – ústredňa
Fax: 045/533 53 35
E-mail: lenka.malovcova@kskls.sk
URL: www.kskls.sk
Riaditeľka: Ing. Milota Torňošová
Tel/Fax: 045/533 53 35
Tel.: 0904 822 489
E-mail: riaditel@kskls.sk

Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra
Tel.: 037/ 65 19 887 – sekretariát
E-mail: sekretariat@krajskakniznicanitra.sk
URL: www.krajskakniznicanitra.sk
Riaditeľka: PhDr. Ingrid Meňky
E-mail: riaditel@krajskakniznicanitra.sk
Tel.: 037/64 10 150

Knižnica Ružinov

Zimná 1, 821 02 Bratislava
Tel.: +421 2 444 56 036
E-mail: kniznica@kniznica-ruzinov.sk
URL: http://www.kniznica-ruzinov.sk/
Riaditeľka: Mgr. Eva Pindjáková
Tel.: +421 2 444 54 704
Mobil: +421 901 725 928
E-mail: riaditel@kniznica-ruzinov.sk

Knižnica pre mládež mesta Košice

Kukučínova 2, 043 59 Košice
Tel.: 055/3060916 (sekretariát)
URL: https://www.kosicekmk.sk
Riaditeľka: PhDr. Kamila Prextová, MBA
Tel.: 055/3060916
Tel.: +421 907 352 943
E-mail: kniznicake@kosicekmk.sk
E-mail: kamila.prextova@kosicekmk.sk

Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote

Hlavné námestie 8, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/563 10 49 – ústredňa
Fax: 047/563 13 78
E-mail: kniznica@kmh.sk
URL: www.kmh.sk
Riaditeľka: Mgr. Eva Novotná
Tel./Fax: 047/563 13 78
Mobil: 0918938944
E-mail: riaditelka@kmh.sk

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Rázusova 1, pošt. priečinok 29, 918 20 Trnava
Tel.: 033/5511782 – ústredňa
Fax: 033/5511782
E-mail: kniznica@kniznicatrnava.sk
URL: www.kniznicatrnava.sk
Riaditeľ: Ing. Pavol Tomašovič
Tel.: 033/5511782
Fax: 033/5511782
E-mail: pavol.tomasovic@kniznicatrnava.sk

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Szinnyei József Könyvtár Komárom

Eötvösa 35,
945 33 Komárno
Hlavná budova Eötvösa:
Tel.: 035/7725 965
– oddelenie pre dospelých
Fax: 035/7725 967
Pobočka Palatínova:
Tel.: 035/7713552
E-mail: sekretariat@kniznicakomarno.sk
URL: www.kjszkom.sk
Riaditeľka: Mgr. Renáta Filková
Tel.: 035/7725966
Fax: 035/7725967
E-mail: riaditel@kniznicakomarno.sk

Knižnica Jána Kollára v Kremnici

Štefánikovo nám. 33/40, 967 01 Kremnica
Tel.: 045/674 20 63
Fax: 045/674 37 76
E-mail: kniznica@kjkk.sk
URL: http://www.kjkk.sk/
Riaditeľ: Mgr. Peter Lysek
Tel.: 045/674 20 63
Tel.: 045/671 60 70
E-mail: riaditel@kjkk.sk

 

Knižnica Jána Henkela v Levoči

Námestie Majstra Pavla 58, 054 01 Levoča
Tel.: 053/451 22 02
E-mail: info@kniznicalevoca.sk
URL: http://kniznicalevoca.sk/
Riaditeľka: Mgr. Janka Dolanská
Tel.: 0904 821 160
E-mail: riaditel@kniznicalevoca.sk

Knižnica Bratislava Nové Mesto

Pionierska 12, 831 02 Bratislava 3
Tel.: 02/44 25 39 85
Fax: 02/44 25 41 15
E-mail: kbnm@kbnm.sk
URL: www.kbnm.sk
Riaditeľka: Mgr. Jana Sedláčková
Telefón : +421 2 444 580 62
E- mail: riaditel@kbnm.sk

Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch

Turecká 36, 940 01 Nové Zámky
Tel.: 035/640 03 86
URL: www.abkniznica.sk
Riaditeľka: Ing. Helena Bohátová, PhD.
Tel.: 035/640 03 86
E-mail: director@abkniznica.sk

Hradné múzeum vo Fiľakove, Mestská knižnica

Hlavná ul. 14, 989 01 Fiľakovo
Tel.: 047/43 81 665
E-mail: kniznica@hradfilakovo.sk
URL: https://www.hradfilakovo.sk/index.php/organizacne-zlozky/mestska-kniznica
Pracovník knižnice: Marian Mesiarik

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad
Topľou
Tel.: 057/446 44 68, 0917 509 616
E-mail: marketing@kniznicavranov.sk
URL: www.kniznicavranov.sk
Riaditeľka: Mgr. Daniela Molčanová
Tel.: 057/446 44 94
E-mail: riaditel@kniznicavranov.sk

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi

F. Madvu 2, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5427296
E-mail: hnkpd@hnkpd.tsk.sk
URL: http://www.hnkpd.sk/
Riaditeľ: Mgr. Marek Mittaš
Tel.: 0901 918 841
E-mail: marek.mittas@hnkpd.sk

Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši
Nám. A. H. Škultétyho č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
Tel. 047/4830224 – služby
Fax: 047/4830675
E-mail: info@hnk-vk.sk
URL: www.hnk-vk.sk
Riaditeľka: Mgr. Zuzana Unzeitigová
Tel.: 047/4830675
Fax: 047/4830675
E-mail: zuzana.unzeitigova@hnk-vk.sk

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave

Lipová 3, 048 01 Rožňava
Tel.: 058/7880917
– centrálna výpožička
Fax: 058/7880910
E-mail: kniznica@kniznica-rv.sk
URL: www.kniznica-rv.sk
Riaditeľka: Mgr. Iveta Kyselová
Tel.: 058/7880911
Fax: 058/7880910
E-mail: riaditel@kniznica-rv.sk

Galantská knižnica

Mierové námestie 4, 924 00 Galanta
Tel.: 0911 135 793
Fax: 031/7802920
E-mail: kniznica@galantskakniznica.sk
URL: http://www.galantskakniznica.sk/
Riaditeľka: Mgr. Lívia Koleková
Tel.: 031/7802920
Fax: 031/7802920
E-mail: livia.kolekova@galantskakniznica.sk

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica

Ul. Vysokoškolákov 24, 011 84 Žilina
Tel.: 041/513 14 53, 513 14 64-65
Fax: 041/565 01 90
E-mail: ukzu@uniza.sk
URL: http://ukzu.uniza.sk
Riaditeľka: PhDr. Alena Mičicová
Tel.: 041/513 14 50
Mob.: 0905 639 526
Fax: 041 / 513 14 49
E-mail: alena.micicova@ukzu.uniza.sk

Vysoká škola múzických umení, Akademická knižnica VŠMU

Akademická knižnica VŠMU
Zochova 1, 813 01 Bratislava 1
Tel.: + 421 2 5930 3518 /výpožičné služby/
Riaditeľka: Mgr. Ingrid Barteková
E-mail: bartekova@vsmu.sk
E-mail: kniznicavsmu@vsmu.sk

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
Ústav vedeckých informácií a knižnica

Komenského 73, 041 81 Košice
Tel.: 0915 986 744 – sekretariát
Fax: 055/6711674 – podateľňa
E-mail: mandelikova@uvlf.sk
URL: http://www.uvlf.sk/sk/kniznica
Riaditeľka: MVDr.Libuša Bodnárová
Tel.: 0915 986 672
E-mail: libusa.bodnarova@uvlf.sk

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Centrum informačných zdrojov

Hajnóczyho 1, 917 01 Trnava
Vedúci: Ing. Rudolf Husovič, PhD.
Tel.: 033/5565 155
E-mail: rudolf.husovic@ucm.sk
URL: http://www.ucm.sk/sk/univerzitna-kniznica/

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica

Moyzesova 9, 040 01 Košice
Tel. /VoIP (enum): 055/234 1608
E-mail: kniznica@upjs.sk
URL: http://library.upjs.sk
Riaditeľka: PhDr. Daniela Džuganová
Tel. /VoIP (enum): 055/124 1606
E-mail: daniela.dzuganova@upjs.sk

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzitná knižnica

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/446 52 05 – sekretariát
E-mail: kniznica@umb.sk
URL: https://kniznica.umb.sk
Riaditeľka: Mgr. Michaela Mikušková
Tel.: 048/446 52 06, 0915 595 360
E-mail: michaela.mikuskova@umb.sk

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica

Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra
Tel.: 037/6408106
Fax: 037/6408096
E mail: lib@ukf.sk
URL.: www.uk.ukf.sk
Riaditeľka: doc. PaedDr. Viera Tomková, PhD.
Tel.: 037/6408 096
Fax: 037/6408096
E-mail: vtomkova@ukf.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Knižnica

Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava 1
Tel.: 02/9012 2109
E-mail: kniznica@flaw.uniba.sk
URL: https://www.flaw.uniba.sk/sluzby/kniznica/
Poverená riaditeľka: PhDr. Zuzana Ocharovichová
Tel.: 02/9012 9518
E-mail: kniznica@flaw.uniba.sk
E-mail: zuzana.ocharovichova@flaw.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine,
Akademická knižnica a audiovizuálne stredisko

Novomeského 7, 036 01 Martin
Tel.: 043/4239549
E-mail: ksis@jfmed.uniba.sk
URL: http://www.jfmed.uniba.sk/index.php?id=kniznica
Riaditeľka: Mgr. Ivana Švrková
Tel.: 043/2633505
E-mail: svrkova@jfmed.uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica

Gondova 2, 811 02 Bratislava
Tel.: 02/59 24 41 11 – Ústredňa
Fax: 02/59 33 94 96
E-mail: uk@fphil.uniba.sk
URL: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/ustredna-kniznica/
Riaditeľka: Mgr. Monika Lopušanová
Tel.: 02/90 13 21 11
E-mail: monika.lopusanova@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Ústredná knižnica

ul. Odbojárov 10 – poštová adresa,
Kalinčiakova 8 – sídlo knižnice, 832 32 Bratislava
Tel.: 02/50 117 156 – knižnica
E-mail: uk@fpharm.uniba.sk
URL: https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/ustredna-kniznica/
Riaditeľka: PhDr. Mária Kadnárová
Tel.: 02/90 16 9 157
E-mail: kadnarova1@uniba.sk

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, Knižnica

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava
E-mail: kniznica_mail@fsport.uniba.sk
URL: http://www.fsport.uniba.sk/
Vedúca: Mgr. Ľubica Grebečiová
Tel.: +421 2 9017 1921
E-mail: lubica.grebeciova@uniba.sk

Univerzita J. Selyeho, Komárno, Univerzitná knižnica
Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtár

Hradná 2, 945 01 Komárno
Tel.: 035/32 60 687
E-mail: kniznica@ujs.sk
URL: http://uk.ujs.sk/sk/kniznica
Riaditeľka: PaedDr. Andrea Valach
Tel.: 035/32 60 686
E-mail: valacha@ujs.sk

Trnavská univerzita v Trnave, Univerzitná knižnica

Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
Tel.: 033/59 39 302
– absenčné výpožičky
E-mail: kniznica@truni.sk
URL: https://www.truni.sk/kniznica
Riaditeľka: PhDr. Zuzana Martinkovičová
Tel.: 033/59 39 359
E-mail: zuzana.martinkovicova@truni.sk

Trenčianska Univerzita A. Dubčeka, Univerzitná knižnica

Horný Šianec 9, 911 01 Trenčín
URL: http://kniznica.tnuni.sk/
Riaditeľka: Mgr. Miroslava Piscová
Tel.: 032/35 21 559, 032/74 00 170
E-mail: miroslava.piscova@tnuni.sk

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica

T. G. Masaryka 20, 961 02 Zvolen
Tel.: 045/5206 642
Fax: 045/5479 942
E-mail: sldk@tuzvo.sk
URL: http://sldk.tuzvo.sk
Riaditeľ: Ing. Alena Poláčiková
Tel.: 045/5206 641
Fax: 045/5479 942
E-mail: alena.polacikova@tuzvo.sk

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica

Boženy Němcovej 7, 042 00 Košice
Tel.: 0917 325 929
E-mail: kniznica@tuke.sk
URL: http://www.lib.tuke.sk
Riaditeľ: Ing. Ondrej Látka, PhD.
Tel.: 055/602 7711, 0908 177 992
E-mail: ondrej.latka@tuke.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum

Radlinského 11, 810 05 Bratislava 1
Tel.: 02/32888 494
URL: www.svf.stuba.sk/kic
Vedúca: Mgr. Barbora Bieliková
Tel.: 02/32888 577
E-mail: barbora.bielikova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Oddelenie vedy, výskumu a knižnično-informačných služieb

J. Bottu 25, 917 24 Trnava
Vedúca oddelenia: Ing. Alena Eliášová
Tel.: 0908 674 158
E-mail: alena.eliasova@stuba.sk
URL: https://www.kniznica.mtf.stuba.sk/
Knižnica: Mgr. Alena Václavová
Tel.: 0918 674 161
E-mail: alena.vaclavova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská chemická knižnica

Radlinského 9, 812 37 Bratislava
Tel. 0918 674 119
URL: http://www.schk.sk
Riaditeľ: Ing. Jozef Dzivák
Tel./fax: 02/5249 5265
E-mail: jozef.dzivak@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica

Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
URL: http://www.fei.stuba.sk/
Vedúca: Ing. Katarína Ondrášková
Tel.: 02/60 291 408
Mobil: +421 948 030 385
E-mail: katarina.ondraskova@stuba.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry a dizajnu, Knižnica

Nám. slobody 19, 812 45 Bratislava
Tel.: 02/57 27 61 11 – Ústredňa
E-mail: kniznica.fad@stuba.sk
URL: http://www.fad.stuba.sk/kniznica/
Vedúca: Ing. Martina Horváthová
Tel.: 02/57 276 233
Mobil: 0918 665 025
E-mail: martina_horvathova@stuba.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Štúrova 51, 949 59 Nitra
Tel.: 037/65 17 743
037/64 15 111 – Ústredňa
Fax: 037/65 17 743
E-mail: slpk@uniag.sk
URL: http://www.slpk.uniag.sk
Riaditeľka: Mgr. Beáta Bellérová, PhD.
Tel.: 037/64 15 037
Fax: 037/65 17 743
E-mail: beata.bellerova@uniag.sk

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica

Ulica 17. novembra 1, 081 85 Prešov
Tel.: 051/75 70 145
Fax: 051/75 70 145
E-mail: library@pulib.sk
URL: http://www.pulib.sk
Riaditeľ: Ing. Peter Haľko
Tel.: 051/75 70 144
Fax: 051/75 70 145
E-mail: peter.halko@pulib.sk
E-mail: peter.halko@unipo.sk

Paneurópska vysoká škola, Bratislava Knižnica PEVŠ

Tomášikova 20, P.O. BOX 12, 821 02 Bratislava 2
Tel.: 02/48 20 88 44
E-mail: kniznica@paneurouni.com
URL: https://www.paneurouni.com/veda/akademicka-kniznica/
Vedúca knižnice: Bc. Katarína Škorvagová
Tel.:Tel: +421 248 208 810
E-mail: katarina.skorvagova@paneurouni.com

Katolícka univerzita v Ružomberku, Univerzitná knižnica

Hrabovská cesta 5512/1A, 034 01 Ružomberok
E-mail: kniznica@ku.sk
URL: http://uk.ku.sk/
Riaditeľ: Ing. Radislav Kendera, PhD.
Tel.: +421 918 337 403
E-mail: radislav.kendera@ku.sk

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
Tel.: 02/67 29 11 11 – Ústredňa
E-mail: sek@euba.sk
URL: www.sek.euba.sk
Riaditeľka: Mgr. Jitka Kmeťová
Tel.: 02/ 67 29 11 50
E-mail: jitka.kmetova@euba.sk

Akadémia Policajného zboru v Bratislave, Knižnica

Sklabinská 1, 835 17 Bratislava
E-mail: maria.simurdova@akademiapz.sk
URL: https://www.akademiapz.sk/pracoviska/kniznica/kniznica-akademie-pz-v-bratislave
Vedúca: PhDr. Janka Štubňová
Tel.: +421 09610 57 512
E-mail: janka.stubnova@akademiapz.sk

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Akademická knižnica

Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 1
URL: http://ak.aos.sk/
Vedúca: Mgr. Mária Mestická
Tel.: +421/960 423 777
E-mail: maria.mesticka@aos.sk

Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Klemensova 19, 814 67 Bratislava
Tel.: 02/52 92 17 33 – ústredňa
Fax: 02/52 92 17 33
E-mail: alzbeta.perdukova@savba.sk
URL: www.uk.sav.sk
Riaditeľ: Mgr. Michal Sliacky
Tel.: 02/52 92 17 33
Fax: 02/52 92 17 33
E-mail: knizslia@savba.sk

Štátna vedecká knižnica v Prešove

Hlavná 99, 081 89 Prešov
Tel.: 051/245 11 01 – sekretariát
E-mail: kniznica@svkpo.gov.sk
URL: www.svkpo.sk
Riaditeľka: Mgr. Valéria Závadská
Tel.: 051/245 11 02
Mobil: 0905 562 651
E-mail: valeria.zavadska@svkpo.gov.sk
E-mail: riaditelka@svkpo.gov.sk

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Hlavná 10, 042 30 Košice
Tel.: 048/47 107 66
Fax: 055/6222331
E-mail: svkk@svkk.sk
URL: www.svkk.sk
Riaditeľka: PhDr. Darina Kožuchová
Tel.: Tel.: 055/24 54 131
Fax: 055/622 23 31
E-mail: riaditel@svkk.sk

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici

Lazovná 9, 975 58 Banská Bystrica
Tel.: 048/415 5111, 048/471 0769
E-mail: svkbb@svkbb.eu
URL: https://www.svkbb.eu
Riaditeľka: PhDr. Oľga Doktorová
Tel.: 048/47 107 66, 048/47 107 83
E-mail: riaditel@svkbb.eu

Knižnica NIVaM

Hálova 6, 851 01 Bratislava 5
URL: https://nivam.sk/kniznica/
Vedúca oddelenia: Mgr. Zuzana Sýkorová
Tel.: +421 2 68 208 616
Tel.: 0910 833 468
E-mail: zuzana.sykorova@nivam.sk

Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave

Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
Tel.: 02/69 253 102 – sekretariát
E-mail: cvti@cvtisr.sksekretariat@cvtisr.sk
URL: www.cvtisr.sk
Riaditeľ: Ing. Róbert Gálik, MBA
Tel.: 02/69 253 101
E-mail: robert.galik@cvtisr.sk