Odborná skupina pre dlhodobý rozvoj a legislatívu

Predsedníčka:
Valéria Závadská
Členovia:

Odborná skupina pre informačno-komunikačné technológie

Predseda:
Ondrej Látka
Členovia:
Alžbeta Martinická

Odborná skupina pre edičnú činnosť a marketing knižníc

Predseda:
Roman Večerek
Členovia:
Katarína Matušková

Odborná skupina pre medzinárodnú spoluprácu

Predsedníčka:
Blanka Snopková
Členovia:

Sekcia verejných knižníc

Predsedníčka:
Kamila Prextová
Členovia:
Alžbeta Martinická

Sekcia akademických knižníc

Predsedníčka:
Beáta Bellérová
Členovia:
Daniela Džuganová