PREDSEDNÍČKA

Mgr. Lívia Koleková
Galantská knižnica
Mierové námestie 4
924 00 Galanta
tel./fax: 031/7802920
e-mail: livia.kolekova@galantskakniznica.sk

ČLENKY


PhDr. Mária Kadnárová
Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta – Ústredná knižnica
ul. Odbojárov 10
832 32 Bratislava
tel.: 02/50117155
e-mail: kadnarova@fpharm.uniba.sk