Vydavateľ:Slovenská asociácia knižníc
redakcia: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
e-mail: redakcia@sakba.sk
ISSN: 1335-7905, vychádza 4x ročne
Tlač: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

Obsahové zameranie jednotlivých čísel:

Č. 1/2024 – Téma: Ako ďalej – nové zručnosti knižnično-informačných pracovníkov Valné zhromaždenie SAK

Č. 2/2024 –  Téma: TSK 2024 – Knižnice pre všetkých #Knižnica

Č. 3/2024 –   Téma: Knižnice súčasnosti a spoločenské výzvy – umelá inteligencia, otvorená veda

Č. 4/2024 –  Téma: Kto sú používatelia knižnično-informačných služieb?

Termíny uzávierok Bulletinu SAK v roku 2024

Ročník 32, 2024Termín uzávierkyTermín vydania
Číslo 126.2.202419.4.2024
Číslo 227.5.202419.7.2024
Číslo 326.8.20244.10.2024
Číslo 418.11.202413.12.2024