Vydavateľ:Slovenská asociácia knižníc
redakcia: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
e-mail: redakcia@sakba.sk
ISSN: 1335-7905, vychádza 4x ročne
Tlač: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

Obsahové zameranie jednotlivých čísel:

Č. 1/2022 – Téma: Zelená knižnica a VALNÉ ZHROMAŽDENIE SLOVENSKEJ ASOCIÁCIE KNIŽNÍC

Č. 2/2022 –  Téma: TSK 2022

Č. 3/2022 –   Téma: Knižnice súčasnosti

Č. 4/2022 –  Téma: 30. rokov SAK

Termíny uzávierok Bulletinu SAK v roku 2022

Ročník 30, 2022Termín uzávierkyTermín vydania
Číslo 128.2.202228.4.2022
Číslo 231.5.202222.7.2022
Číslo 331.8.20223.10.2022
Číslo 418.11.202216.12.2022