Vydavateľ:Slovenská asociácia knižníc
redakcia: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
e-mail: redakcia@sakba.sk
ISSN: 1335-7905, vychádza 4x ročne
Tlač: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

Termíny uzávierok Bulletinu SAK v roku 2020

Ročník 28, 2020Termín uzávierkyTermín vydania
Číslo 128.2.202017.4.2020
Číslo 229.5.202010.7.2020
Číslo 325.8.20209.10.2020
Číslo 420.11.202015.12.2020