Vydavateľ:Slovenská asociácia knižníc
redakcia: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
e-mail: redakcia@sakba.sk
ISSN: 1335-7905, vychádza 4x ročne
Tlač: Univerzitná knižnica Technickej univerzity v Košiciach

Obsahové zameranie jednotlivých čísel:

Č. 1/2023 – Téma: Knižnice vo svete dezinformácií

Č. 2/2023 –  Téma: TSK 2023 Knižnice pre všetkých – Knižnice záruka kvalitných informácií

Č. 3/2023 –   Téma: Knižnice súčasnosti

Č. 4/2022 –  Téma: Ako ďalej (vzdelávanie knihovníkov, spolupráca, atď.)

Termíny uzávierok Bulletinu SAK v roku 2023

Ročník 31, 2023Termín uzávierkyTermín vydania
Číslo 128.2.202321.4.2023
Číslo 231.5.202321.7.2023
Číslo 331.8.20233.10.2023
Číslo 417.11.202315.12.2023