Zodpovedná redaktorka: Alena Mičicová
Výkonná redaktorka: Zuzana Babicová
Redakčná rada:
Ľudmila Čelková
Zuzana Martinkovičová
Katarína Matúšková
Kamila Prextová
Valéria Závadská
Technický redaktor: Róbert Valenčák