Zodpovedný redaktor: Mgr. art. Roman Večerek
Výkonná redaktorka: Mgr. Katarína Matušková
Redakčná rada:
PhDr. Kamila Prextová
Mgr. Valéria Závadská
PhDr. Zuzana Babicová
Mgr. Katarína Kožáková, PhD.
PaedDr. Darina Obušeková, PhD.
Technický redaktor: Róbert Valenčák