SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA KNIŽNÍC

vyhlasuje 25. ročník celoslovenského podujatia

Týždeň slovenských knižníc
4.3. – 10. 3. 2024 pod spoločným mottom


KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Zober babku do knižnice


Cieľom je prepájať generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciach pre všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti.

Knihy napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívnych schopností ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity. Deťom napomáhajú snívať, predstavovať si a rozvíjajú fantáziu. Knihy sú v súčasnej dobe potláčané používaním tabletov a moderných technológií, ale aj napriek tomu by mali byť súčasťou vašej domácnosti. Preto deti, zoberte rodičov a starých rodičov do knižnice, kde na Vás čaká ohromné množstvo príbehov.

Pred podujatím:

Knižnice môžu nahlasovať svoje podujatia na nasledujúcom odkaze: https://bit.ly/TSK2024_Dotaznik
* Každá zo zapojených knižníc bude zaradená o hodnotné ceny. Víťazov budeme žrebovať na otvorení TSK 2024.

Poster na plánovanie podujatí v knižnici (jednotná grafika): pripravuje sa
Banner na sociálne siete (jednotná grafika): pripravuje sa

Pri zdieľaní aktivít v rámci Týždňa slovenských knižníc na sociálnych sieťach prosím používajte hashtag #TSK2024

„Je nás počuť 2024“

INŠTRUKCIE k podujatiu
1. Vyplňte dotazník pre zapojenie sa do podujatia „Je nás počuť 2024“: dotaznik

2. Číta sa v jeden deň a v jednu hodinu v stredu upresníme
Spôsob si zvolíte sami, pretože je to symbolická akcia. Možností je veľa. Niekde čítajú tak, že otvoria okná a vyložia reproduktory. Niekde sa číta pred knižnicou, niekto vysiela Live a dáva na sociálne siete, niekde čítajú v obecných rozhlasoch…

3. Cieľom nie je mať veľký počet poslucháčov, ale to, aby o nás ľudia vedeli, aby nás bolo počuť.
Niekto, pozýva hercov, umelcov, miestnych aktivistov politikov, deti mládež, knihovníkov. Je to na vás. Číta sa asi hodinu.

Po ukončení TSK2024:

Po ukončení TSK nám, prosím, nahláste úspešnosť Vašich podujatí: https://bit.ly/TSK2024_vyhodnotenie
Je to potrebné pre štatistiky a vykazovanie v rámci FPU.


Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 4.3.2024

Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2023“ niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Predpokladáme, že počas TSK vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2024.

Tlačová správa TSK 2024 – pripravuje sa

Veľa úspechov a nových nápadov počas Týždňa slovenských knižníc, počas marca – Mesiaca knihy, ale aj počas celého roka 2024 všetkým knižniciam na Slovensku želá Správna rada Slovenskej asociácie knižníc.