Slovenská asociácia knižníc
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

vyhlasujú pre rok 2021
22. ročník celoslovenského podujatia
Týždeň slovenských knižníc

Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
1. – 7. marca 2021 pod spoločným mottom


KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH


Týždeň slovenských knižníc sa z dôvodu pandemickej situácie presunie do ONLINE prostredia a preto sa všetky aktivity budú realizovať iba virtuálne.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc bude preto taktiež online.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ: Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
Knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Vo svojich mestách a regiónoch plnia dôležitú funkciu, pretože okrem toho, že ponúkajú širokú škálu literatúry, tlačovín a ďalších médií, snažia sa byť zjednocujúcou silou v spoločnosti a miestom, kam majú prístup všetci obyvatelia. Dávajú príležitosť stretávať sa a vytvárajú podmienky na sebavzdelávanie. V mnohých komunitách po celom svete sú knižnice stále jediným miestom, kde môže získať prístup k informáciám každý bez ohľadu na vzdelanie či zručnosti. Knižnice sú dlho zakorenené v rozvoji miest, obcí a znalostnej ekonomiky, sú vnímané ako tretie bezpečné miesto medzi školou a domovom.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 1. marca 2021 o 13. hod. na našej webovej aj FB stránke. Prihovorí sa pani ministerka MK SR Natália Milanová a obaja predsedovia knihovníckych profesijných združení. Jedným z prekvapení bude aj propagačné video o slovenských knižniciach. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním výročnej ceny Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK 2020“, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný na knihu a čítanie.
Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke http://bit.ly/TSK2021Dotaznik a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2021.

Veľa úspechov a nových nápadov počas Týždňa slovenských knižníc, počas marca – Mesiaca knihy, ale aj počas celého roka 2021 všetkým knižniciam na Slovensku želajú

Ing. Ondrej Látka, PhD.
predseda SAK
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK