Bulletin of SLOVAK LIBRARY ASSOCIATION

ISSN 1335-790

The Bulletin of SLA is published quarterly by the Slovak Library Association

Archive of Bulletin SAK http://www.sakba.sk/bulletin

EDITORIAL OFFICE

Slovenská asociácia knižníc
redakcia: Klemensova 2522/1
814 67 Bratislava
e-mail: redakcia@sakba.sk