Knižný grant READ JAPAN PROJECT 2024

Nadácia Nippon Foundation ponúka knižniciam možnosť uchádzať sa o knižný dar v rámci projektu „READ JAPAN PROJECT 2024. Je možné uchádzať sa o publikácie z oblastí: politika a medzinárodné vzťahy, ekonomika a biznis, špoločnosť a kultúra, literatúra a umenie, história. Zoznam kníh je dostupný na https://readjapan.org/synopsis/.
V prípade záujmu sa knižnice môžu ohlásiť prostredníctvom e-mailu PhDr. Zuzane Ondrejkovej Želinskej zuzana.zelinska@bv.mofa.go.jp.

Bližšie informácie o projekte nájdete na adrese https://readjapan.org/ alebo v prílohe TU