Workshop k digitálnemu čitateľskému preukazu – 6. február 2024

Oravská knižnica A. Habovštiaka v Dolnom Kubíne pozýva na workshop k digitálnemu čitateľskému preukazu. Cieľom pracovného stretnutia odborníkov z knižníc a technických expertov je diskusia a zadefinovanie potrebných funkcionalít a prepojení pre spoločný digitálny čitateľský preukaz. Workshopu je možné zúčastniť sa osobne alebo online.

Termín: 6. február 2024 v čase 9,00-14,00 hod.
Miesto konania: Oravská knižnica v Dolnom Kubíne, spoločenská miestnosť

Registračný link: https://paysy.app/reg/paysy-skolenie/workshop-kniznica
Prosíme vás o zaregistrovanie najneskôr do 2. 2. 2024 – vyberte účasti: osobne, alebo online.