Otvorená veda a akademické knižnice – seminár akademických knižníc 23. 11. 2023

SAK pozýva na seminár akademických knižníc „Otvorená veda a akademické knižnice“ dňa 23. novembra 2023 v CVTI SR, Lamačská cesta 8A, konferenčná miestnosť 2. poschodie.

Program:
10:30 – 10:45 Úvod, otvorenie
10:45 – 11:15 Otvorená veda v Slovenskej republike (Zuzana Stožická, CVTI SR Bratislava)
11:15 – 11:45 Služby Knihovny Akademie věd ČR v oblasti podpory Open Science (Jindřich Fejfar, Knihovna AV ČR Praha)
11:45 – 12:30 Open science: zkušenosti s rozvojem podpory na Univerzitě Karlově (Milan Janíček, UK Praha)
Diskusia
Prestávka
13:30 – 14:00 Ako ďalej s EIZ – panelová diskusia
14:00 – 15:30 O aktuálnych témach

Registrácia online najneskôr do 20.11.2023 prostredníctvom linku https://forms.gle/GBVom1Y158b4V9hEA
Vzhľadom na dostatočnú kapacitu prednáškovej miestnosti nebudeme potvrdzovať registráciu, akceptujeme všetkých registrovaných.

Pozvánka a program na stiahnutie TU