Mimoriadna výzva FPU „Umenie pre školy“ – od 2. októbra 2023

Fond na podporu umenia vyhlasuje mimoriadnu výzvu pod názvom „Umenie pre školy“, ktorá nahrádza tzv. kultúrne poukazy, dotačnú schému Ministerstva kultúry SR. Výzva na podávanie žiadostí bude otvorená od 2. 10. 2023 do 30. 10. 2023.

Cieľom mimoriadnej výzvy je sprostredkovať živý kontakt so súčasným umením a motivovať žiakov a žiačky k návšteve umeleckých podujatí a prezentácií. Výzva je preto určená pre projekty prepájajúce prezentáciu umenia so vzdelávaním v danej oblasti umenia. Podpora nie je určená pre projekty zamerané výlučne na vzdelávaciu časť, bez prezentácie umenia, ani pre projekty zamerané výlučne na prezentáciu umenia bez vzdelávacej časti.

Viac informácií nájdete v tlačovej správe.

Link na výzvu TU