Plánované aktivity knižníc v 2. polroku 2023 – dotazník

Milé kolegyne a kolegovia, blíži sa 2. polrok 2023 a s tým množstvo aktivít, ktoré bude vaša knižnica organizovať. Prosíme o vyplnenie dotazníka o plánovaných aktivitách knižnice na adrese https://forms.gle/aiCN1seg971iQFRF7, ktoré by mohli zaujímať aj knihovníkov iných knižníc a sú celoslovenského alebo regionálneho charakteru.

Ďakujeme pekne a prajeme všetkým krásny oddych v lete.