Knižnica roka 2022 – výzva na predkladanie návrhov na Cenu ministerky kultúry SR

Ministerstvo kultúry SR zverejnilo výzvu na predkladanie návrhov na cenu KNIŽNICA ROKA 2022cena za výnimočný prínos v oblasti kultúrneho dedičstva. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke MK SR.

Formulár návrhu na udelenie Ceny ministra kultúry SR v kategórii b) v oblasti kultúrneho dedičstva – Knižnica roka nájdete TU