Týždeň slovenských knižníc 6. – 12. marca 2023

Týždeň slovenských knižníc pod spoločným mottom

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – Knižnice, záruka kvalitných informácií

Cieľom je vzhľadom na akútny problém dezinformácií a hoaxov v elektronickom prostredí poukázať na to, že v knižnice sú etablovanými odbornými pracoviskami profesionálne pracujúcimi s informáciami a sú miestom na získanie overených, pravdivých a kvalitných informácií.

Bližšie informácie nájdete na našej podstránke: Týždeň slovenských knižníc