Webinár Slovenskej komory architektov

Slovenská komora architektov pripravila pre záujemcov webinár s podtitulom: Malá architektonická súťaž ako nástroj pre žiadateľov o podporu z Fondu na podporu umenia v Programe 5: Pamäťové a fondové inštitúcie

Webinár je primárne určený žiadateľom o podporu z Fondu na podporu umenia, ktorí sa plánujú do výzvy zapojiť a ktorých po úspešnom pridelení grantu čaká organizovanie tzv. „malej“ architektonickej súťaže.

Webinár je otvorený všetkým inštitúciám, ktoré plánujú formát „malej“ architektonickej súťaže realizovať.

20. októbra 2022
13:00 – 15:00
online (zoom) https://www.komarch.sk/spravy/organizacia-malej-architektonickej-sutaze-v-sulade-s-vyzvou-fpu-webinar

Blizsie info na https://www.fpu.sk/sk/oznamenia/webinar-slovenskej-komory-architektov/