Digital humanities – Nástroje sprístupňovania historického dedičstva, 12.-13. 10. 2022

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici a Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vás pozývajú na vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v dňoch 12.-13. októbra 2022 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, Lazovná 9

Prihlasovací formulár v slovenskom jazyku https://www.svkbb.eu/dh2022sk/
alebo
Prihlasovací formulár v anglickom jazyku https://www.svkbb.eu/dh2022en/

Pozvánka v slovenskom jazyku na stiahnutie TU
Pozvánka v anglickom jazyku na stiahnutie TU