Prieskum informačného správania – QR kód a predĺženie do 31.10.2021

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do dotazníkového prieskumu informačnej gramotnosti mládeže. Vďaka Vám sa zapojilo už viac ako 600 respondentov. Aby sme prieskum priblížili mladej generácii, vytvorili sme QR kód pre zjednodušenie prístupu a rozhodli sme sa predĺžiť trvanie prieskumu do 31. októbra 2021.

Prosíme knižnice a knihovníkov, aby pokračovali v šírení dotazníka, ktorého cieľom je zmapovať vývoj informačných zručností mládeže, sledovať dopady aktivít knižníc v oblasti informačného vzdelávania (aj vo vzťahu ku COVID pandémii), získať informácie pre adresnejšie nastavenie aktivít knižníc na podporu informačnej gramotnosti.

Dotazník je dostupný na adrese https://forms.gle/6jBkfg3EPwEh9Xy38 alebo prostredníctvom QR kódu

Informačný plagát s vloženým QR kódom TU

Samostatný QR kód prieskumu – TU