Knižnica ako centrum vzdelania – Programové vyhlásenie vlády SR

30.4.2020 bolo prijaté Programové vyhlásenie vlády SR na obdobie rokov 2020-2024. Oblasť týkajúcu sa knižníc nájdete na s. 112 v časti „Životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska“ na s. 112

Výňatok z programového vyhlásenia – Knižnica ako centrum vzdelania