Zdieľajme spoločne Facebook!

Ponúkame možnosť prezentovať TOP aktivity Vašej knižnice prostredníctvom Facebookovej stránky Slovenskej asociácie knižníc, ktorá bola sprístupnená verejnosti 4.7.2019. …