Týždeň slovenských knižníc online 1. – 7. marca 2021

Z dôvodu pandemickej situácie sa TSK presunie do online prostredia a preto sa všetky aktivity budú realizovať iba virtuálne. Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc bude netradične online a uskutoční sa dňa 1. marca 2021 o 13. hod. na našej webovej a FB stránke.

Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke http://bit.ly/TSK2021Dotaznik a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby o svojich podujatiach informovali a publikovali. Vítame iniciatívy všetkých knižníc – aj tých najmenších obecných. Z knižníc zapojených do nášho prieskumu vyžrebujeme dve, ktoré dostanú hodnotné ceny od našich sponzorov.

Spoločné vyhlásenie predsedov oboch knihovníckych profesijných združení nájdete tu